Etisk juridisk råd

DMT’s etisk juridiske nævn (EJN) er foreningens uafhængige klagenævn, hvor en forbruger kan klage over en behandling som er givet af et medlem.

De skal undersøge om medlemmerne overholder foreningens regelsæt for god klinisk praksis eller gældende lovgivning.

Hvis man vil klage over et medlem skal den være nævnet i hænde senest 2 år efter klagens hændelsestidspunkt, herefter er sagen forældet.

Bestyrelsen kan også videresende klager til DMT’s etisk juridisk nævn og behandles hurtigst muligt.

Alle medlemmer af Danske Massører og Terapeuter skal efterleve både den danske sundhedslovgivning og vedtægterne fra anske Massører og Terapeuter, samt altid udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke. Du kan læse mere om EJN under vedtægter i § 6

Du kan kontakte etisk juridisknævn ved at udfylde nedenstående felt, samt skriftlig beskrive din klage. Medlemmerne af etisk juridisk nævn har tavshedspligt og refererer kun til generalforsamlingen.

Vi tilstræber på at have en hurtigst mulig sagsbehandling.

4 + 9 =