Skadesterapi

Skadesterapi er en samlet betegnelse for forebyggelse, undersøgelse, rådgivning, behandling og genoptræning af skader i bevægeapparatet generelt, fortrinsvist opstået i forbindelse med udøvelse af idræt eller erhverv. Der er egentlig ikke nogen forskel på en Idrætsskade og en arbejdsskade, ud over måden skaden er opstået på. Skaden i bevægeapparatet er den samme, og derfor skal den også behandles på samme måde. Oftest er der dog et krav i idrættens verden til behandleren, at han næsten skal gøre det umulige for, at idrætsudøveren kan komme tilbage til sin sport igen på kortest mulige tid.

Når man laver skadeterapi kan det være manuel terapi, hvor hænderne er ens redskab. Der findes ud over massage forskellige effektive teknikker, som f.eks. kunne være udspænding, MFR (myofacial release), ART (aktive release technique), PRT (positionel release technique) og ikke mindst den mest kendte MET (muskel energy technique). Men ofte har behandleren der udfører skadesterapi, som typisk kaldes for Idrætsskadeterapeut eller Sportsskadeterapeut, forskellige apparater til rådighed; det kunne f.eks. være laser-terapi, schock-bølge, TNS (transcutan nerve stimulation), ultralyd, magnet og resonansterapi. Behandlingerne vil typisk være en kombination af de forskellige behandlingsformer med fokus på det område, hvor skaden sidder.

En behandler, der arbejder med skadesterapi, har typisk gennemgået omkring et års uddannelse specifikt på idræts- og bevægeapparatsskader. Inden da har behandleren taget en behandleruddannelse, dette kan f.eks. være lægeeksamineret massør eller fysioterapeut.